If you are in Slovakia and you need help from your embassy, here is a complete list of embassies in Slovakia with their contact details.

Foreign Embassies in Slovakia
Country Address Phone / Email
Angola Mudroňova 47, 81103 Bratislava 00421-254412164
embangola1@embangola.sk
Austria Hodžovo námestie 1/A, 81106 Bratislava-Staré mesto 00421-259301500
pressburg-ob@bmeia.gv.at
Belarus Kuzmányho 3A, 81106 Bratislava 00421-254416325
slovakia@belembassy.org
Belgium Fraňa Kráľa 5, 81105 Bratislava 00421-257101211
bratislava@diplobel.fed.be
Bulgaria Kuzmányho 1A, 81106 Bratislava 00421-254415308
bulharskoet@stonline.sk
Canada Mostová 2, 81102 Bratislava 00421-259204031
brtsv@international.gc.ca
China Jančova 8, 81102 Bratislava 00421-262804291
cinska.ambasada@gmail.com
Croatia Mišíkova 21, 81106 Bratislava 00421-257202091
croemb.bratislava@mvep.hr
Cuba Somolického 1A, 81105 Bratislava 00421-252494200
embacuba@embacuba.sk
Czech Republic Hviezdoslavovo nám. 8, P.O. Box 208, 81000 Bratislava 00421-259203303
bratislava@embassy.mzv.cz
Denmark Panská 27, 81606 Bratislava 00421-259300200
btsamb@um.dk
European Union Panská 3, 81101 Bratislava 00421-254431718
Delegation-Slovakia@cec.eu.int
Finland Palisády 29A, 81106 Bratislava 00421-259805111
sanomat.brt@formin.fi
France Hlavné nám. 7, 81283 Bratislava 00421-259347111
diplo@france.sk
Germany Hviezdoslavovo nám. 10, 81303 Bratislava 00421-259204400
info@pressburg.diplo.de
Greece Hlavné nám. 4, 81101 Bratislava 00421-254434143
gremb.brt@mfa.gr
Hungary Nad Lomom 28, 81425 Bratislava-Staré Mesto 00421-259205200
mission.pzs@gov.hu
India Dunajská 4, 81108 Bratislava 00421-252962915
eindia@slovanet.sk
Indonesia Brnianska 31, 81104 Bratislava-Staré Mesto 00421-254419886
indonesia@indonesia.sk
Ireland Mostová 2, 81102 Bratislava 00421-259309611
bratislava@dfa.ie
Italy Palisády 49, 81106 Bratislava 00421-259800011
amb.bratislava@esteri.it
Japan Hlavné nám. 2, 81327 Bratislava 00421-259800100
info@bv.mofa.go.jp
Libya Révova 45, 81102 Bratislava 00421-254410324
lpb@stonline.sk
Netherlands Fraňa Kráľa 5, 81105 Bratislava 00421-252625081
btl@minbuza.nl
Norway Palisády 29, 81106 Bratislava 00421-259100100
emb.bratislava@mfa.no
Poland Hummelova 4, 81491 Bratislava 00421-259490211
bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Portugal Moskovská 10, 81108 Bratislava 00421-250102211
embportbrat@stonline.sk
Romania Tichá 45/A 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto 00421-220727147
office.ro@upcmail.sk
Russia Godrova 4, 81106 Bratislava 00421-254414436
press@rusemb.sk
Serbia Búdková 38, 81104 Bratislava 00421-254431927
embassy.serbia@internet.sk
Slovenia Ventúrska 5, 81315 Bratislava-Staré Mesto 00421-257267700
vbs@gov.si
South Korea Dunajská 4, 81108 Bratislava 00421-233070711
amb@rokembassy.sk
Malta Kapitulská 9, 81101 Bratislava 00421-2254131296
slovakembassy@orderofmalta.ogr
Spain Prepoštská 10, 81101 Bratislava 00421-254415724
emb.bratislava@maec.es
Sweden Palisade 29, 81106 Bratislava 00421-259102200
ambassaden.bratislava@foreign.ministry.se
Switzerland Michalská 12, 81101 Bratislava-Staré Mesto 00421-259301111
bts.vertretung@eda.admin.ch
Turkey Holubyho 11, 81103 Bratislava 00421-259490900
embassy.bratislava@mfa.gov.tr
Ukraine Radvanská 35, 81101 Bratislava 00421-259202813
ukremb@ukrembassy.sk
United Kingdom Panská 16, 81101 Bratislava 00421-259982000
bebra@internet.sk
USA P.O. BOX 309, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00421-254430861
consulbratislava@state.gov
Vatican Nekrasovova 17, 81104 Bratislava 00421-254793528
nunziatura@nunziatura.sk